Valikko Sulje

Säännöt ansioituneen vartijan valinnasta

1 Tausta

Ansioituneen Vartijan valinta perustuu alan arvostuksen kohottamiseen sekä vartijakunnan itsensä keskuudessa että julkisuudessa.

2 Valinta

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry valitsee vuosittain yhden henkilön Ansioituneeksi Vartijaksi. Valinnasta päättää liiton hallitus välttäen tasavertaisuustapauksissa valintaa peräkkäin samasta jäsenyrityksestä.

3 Ansioituneen vartijan henkilökuva

Ansioitunut vartija on työnsä hyvin taitava, esimerkillinen ja vartiotyöhön sekä asiakaspalveluun myönteisesti suhtautuva vartija, jota ei aikaisemmin ole valittu Ansioituneeksi Vartijaksi ja joka on

– työskennellyt vartiointialalla vähintään viisi vuotta
– vartija tai työnjohtotehtäviä vartiointitehtävien ohella suorittava henkilö
– ollut SVLL:n jäsenyrityksen palveluksessa vähintään yhden vuoden.

Ansioituneen Vartijan valinta tapahtuu edellä mainittujen yleisten edellytysten täytyttyä yksityiskohtaisten tietojen perusteella (ehdokaslomake) painottuen

– nykyisen työpaikan palveluvuosiin
– alan palveluvuosiin
– osallistumiseen alan ammatilliseen koulutukseen.

4 Ehdotukset

Ehdotuksia Ansioituneeksi vartijaksi voivat tehdä

– SVLL:n jäsenyritykset ja näiden asiakasyritykset
– SVLL:n jäsenyrityksissä työskentelevä henkilökunta.

Ehdotukset osoitetaan määräpäivään mennessä SVLL:n toimistoon ehdokaslomakkeella, joita saa liitosta.

5 Palkitseminen ja valinnan julkistaminen

Ansioitunut Vartija palkitaan SVLL:n kevätkokouksessa, jonne valitun lisäksi kutsutaan lähin esimies.

SVLL:n hallitus päättää valinnan julkistamisesta.

Liitto julkistaa valinnan mm. lehdistötiedottein.

6 Palkinto

Ansioituneelle Vartijalle luovutetaan SVLL:n kunniakirja, standaari sekä SVLL:n kultainen sormus.

Ansioituneen Vartijan palkitsemisesta huolehtii valitun työnantajayritys.

7 Tiedottaminen

SVLL lähettää asiasta tiedotteen jäsenyrityksilleen. Jäsenyrityksiä kehotetaan mahdollisimman laajan mielenkiinnon herättämiseksi lähettämään tiedote oman saatteen kera myös asiakasyrityksille ja niiden yhdyshenkilöille.

Ansioituneen Vartijan valinnasta perusteluineen tiedotetaan SVLL:n kirjeellä jäsenyrityksille, jotka tiedottavat palautteen omalle henkilö- kunnalleen ja luonnollisesti valitun työkohteeseen.