Valikko Sulje

På Svenska

På Svenska

Förbundet Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry är en branschorganisation för bevaknings- och säkerhetsbranschen. Dess syfte är att främja
– medlemmarnas industripolitiska intressen
– medlemmarnas intressen i ärenden gällande arbetsavtalsförhållanden
– samarbete mellan medlemmarna.

Förbundets medlemmar är företag inom bevaknings- och säkerhetsbranschen som vill främja branschens utveckling, speciellt ifråga om lagstiftning, konsumentskydd och personalens utbildning. Förbundet ger utlåtanden om säkerhetsbranschens lagstiftningsprojekt och deltar i arbetet i olika kommittéer inom branschen. Förbundet väljer årligen en meriterad väktare bland personalen i förbundets medlemsföretag.

Säkerhetsbranschens tjänster
Vare sig du är en enskild konsument eller representerar ett offentligt samfund eller ett företag, står vi till förfogande.

Vill du försäkra dig om att din verksamhet fungerar friktionsfritt? Kontakta våra medlemsföretag!
Om du är intresserad av vår publikationsverksamhet hittar du mera information under rubriken Publikationer och läromaterial.

Våra medlemsföretag erbjuder följande tjänster:
o bevaknings- och ordningsövervakningstjänster samt säkerhetskontroll
o värdetransporter och penninghantering
o teknisk övervakning.

Många uppgifter inom säkerhetsbranschen förutsätter att de företag och personer som utför uppgifterna har speciella myndighetsauktorisationer.

Företag som erbjuder bevaknings- och värdetransporttjänster måste ha auktorisation för bevakningsverksamhet och personalen som utför dessa tjänster måste ha väktarkort.

Den privata säkerhetsbranschen som arbetsgivare
Bevaknings- och säkerhetsbranschen erbjuder intressanta arbetsuppgifter. Lediga tjänster kan sökas på arbetsministeriets och medlemsföretagens webbsidor. Största delen av personalen arbetar som väktare, värdetransportörer, säkerhetskontrollanter, ordningsvakter och utförare av säkerhetsskyddsuppgifter samt inom olika uppgifter vid uppräkningscentralen.

Medlemsföretag
Kontaktuppgifter

Förbundets adress
Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry
PB  62, 00131 Helsingfors

Ombudsman

Mikko Mäenpää
Telefon: +358 50337 9234
E-mail: asiamies@vartioliikkeittenliitto.fi
Postadress: PB 62, 00131 Helsingfors

Ordförande
Jarmo Mikkonen
E-mail: puheenjohtaja@vartioliikkeittenliitto.fi

Viceordförande
Juha Murtopuro
E-pmail: varapuheenjohtaja@varioliikkeittenliitto.fi